Area Image Area Name Image Size (Line) Image Size (Sample) Data Size (Line) Data Size (Sample) Center Lat Center Lon UpperLeft Lat UpperLeft Lon LowerRight Lat LowerRight Lon
Toyama Bay
Toyama Bay 340 300 170 176 37.25 137.5 38.0136 136.507 36.4864 138.493
Ariake Sea
Ariake Sea 412 250 140 95 32.625 130.167 33.2538 129.66 31.9962 130.673
NW Kyushu Sea
NW Kyushu Sea 334 300 182 186 33.91 130.1 34.7275 129.093 33.0925 131.107
Shandong Peninsula
Shandong Peninsula 325 300 170 180 37.75 122 38.5136 120.978 36.9864 123.022
Yangtze River Estuary
Yangtze River Estuary 252 300 200 260 31.25 122.25 32.1483 120.884 30.3517 123.616
South Sea - Korea
South Sea - Korea 429 400 446 460 34.5 127.5 36.5032 124.993 32.4968 130.007
Jinhae Bay
Jinhae Bay 400 300 200 200 34.675 128.9 35.5733 127.808 33.7767 129.992
Peter the Great Bay
Peter the Great Bay 241 300 156 232 42.7 132.067 43.4007 130.649 41.9993 133.485
NOWPAP
NOWPAP 3140 3000 3140 3000 35 132.5 50.0041 115 19.9959 150